SHARE
ARTICLE CREATORS
Editor, Writer
Golf
Tommy har varit verksam som journalist sedan 1985. Av 30 yrkesverksamma år i Stockholm har jag arbetat 22 som chefredaktör för olika tidningar varav 15 år som chefredaktör för Golf Digest.
read more
MORE FROM Outdoor & Health