SHARE
Jakob Solgren
Stylist
Interior Design

Jag ser mitt arbete som ett intuitivt tillvägagångsätt att studera naturen. Där jag som konstnär sätter upp ramar och regler för hur mina studier ska gå till och hur de ska gestaltas.

Konstnären Jakob Solgren är utbildad vid Konstfack i Stockholm på avdelningen för keramik och glas.

Tinget och bilden förhåller sig inte bara till den fysiska direkta världen,utan innefattar även ett metafysiskt, filosofiskt perspektiv. En strävan efter att vara konkret. Små medel som skapar förskjutningar och sammanfogar oförenliga objekt till en större helhet.