SHARE
Helena Kaasik
Writer
Garden, Interior Design

Helena Kaasik är en Parispendlande skribent och journalist med inriktning på design, inredning och trädgård.

Helena har ett regelbundet samarbete med Svenska Dagbladet samt en rad andra uppdragsgivare. 

Intresset för odling kommer från uppväxten i Uppsala där trädgården var en förlängning av hemmet i vilken hon tillsammans med familjen spenderade mycket tid. Efter hand har kunskaperna bättrats på genom kurser och arbete med växter på olika sätt, dels i butiker och offentliga trädgårdar, dels genom att odla på egen kolonilott.

Trädgårdsintresset har också blivit ett fint sätt att vila ifrån stressen över deadlines och pressen att alltid prestera sitt yttersta. I växter och grönska vilar Helenas sinnen även om det så handlar om en promenad i en park, att betrakta ett fotografi på en växt eller en målning av ett träd.

LATEST ARTICLE
More from Helena